Nowoczesny dostęp do informacji

Szanowni Państwo,

Z myślą o uatrakcyjnieniu i zachęceniu użytkowników oraz profesjonalizacji oferty bibliotek, muzeów i innych zainteresowanych instytucji przedstawiamy innowacyjny system punktów informacyjnych.

Nowoczesny

Łączy zasoby drukowane lub wystawiennicze na półkach i w gablotach z dodatkowymi informacjami dostępnymi elektronicznie za pomocą linków internetowych i kodów dwuwymiarowych QR. Kody QR są szeroko wykorzystywane w reklamie, mediach, Internecie, środkach komunikacji miejskiej. Są zrozumiałe i atrakcyjne dla użytkowników.

Jest to rozwiązanie dające szansę na popularyzację zbiorów, więcej odwiedzin oraz dodatkowe zasoby w języku angielskim (dla studentów kierunków prowadzonych w tym języku; dla studentów programu ERASMUS).

Punkty informacyjne to atrakcyjne rozwiązanie dla biblioteki w obecnym okresie malejącej liczby odwiedzin.

 

Punkty mogą prowadzić do…

 • innych książek z podobnej tematyki
 • nowości książkowych
 • artykułów polskich z podobnej tematyki
 • czasopism
 • artykułów i czasopism zagranicznych, w tym darmowych jak i tych wykupionych przez bibliotekę
 • wersji elektronicznej danej książki (np. na ibuk.pl, w bibliotece cyfrowej, wolnych lektur czy w innych bazach)
 • dodatków do książek
 • dodatkowych informacji, stron internetowych
 • lektur w wersji elektronicznej
 • ankiet
 • facebooka i strony bibliotecznej
 • konta czytelnika
 • informacji bieżących, aktualności
 • … i wielu innych zasobów internetowych, tekstowych czy multimedialnych

W ten sposób poszerzamy zasoby, zwiększamy ich wykorzystanie oraz promujemy zakupione przez nas dostępy i literaturę.

 

STATYSTYKI – wykorzystanie kodów (poszczególne połączenia z zasobami) jest rejestrowane, łącznie z numerami IP. Pozwala to nam generować statystyki w dowolnym momencie i przesyłać na każde życzenie biblioteki/instytucji, format generowanych statystyk to m.in. plik Excel. Ewentualne zmiany linków dostępowych nie naruszają ciągłości w naliczaniu statystyki wykorzystania.

 

WYDRUK MATERIAŁÓW Z KODAMI QR – wykonywany jest w ramach systemu, z uwzględnieniem czytelności kodu oraz możliwości prezencyjnych biblioteki. Montaż kodów jest całkowicie bezinwazyjny, nie grozi więc uszkodzeniem książek/czasopism. Nawet gdy zmieni się link dostępowy (np. zmiana platformy wydawcy danego czasopisma) kody pozostają bez zmian – nie ma potrzeby ponoszenia kosztów i drukowania ich ponownie. Zmiany linków dostępowych nie naruszają również ciągłości w naliczaniu statystyk.

 

INFORMACJE

Wszelkie informacje, pomoc i wyceny udzielane są poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie 532 737 121.

 

 

Czym są kody QR?

Kody te – szeroko stosowane w branży reklamowej ale i życiu codziennym (bilety komunikacyjne, rachunki, przesyłki pocztowe, gazety, opakowania, ulotki, okładki) – pozwalają za pomocą telefonu komórkowego, tabletu lub komputera w prosty sposób otrzymać szerokie, dodatkowe informacje na zadany temat.

Przykładowy kod QR
Przykładowy kod QR

BEZPŁATNY ARTYKUŁ:

Kod 2D w prezentacji źródeł naukowych

Kody dwuwymiarowe, a w szczególności kody QR (ang. Quick-Response), stają się nie tylko narzędziem marketingowym, ale mogą być wykorzystane w prezentacji źródeł naukowych. Artykuł ? w zwięzły sposób ? przedstawia budowę i techniczne założenia kodów QR, aby w tym kontekście praktycznym wskazać, w jaki sposób można przygotować się do własnego wdrożenia. Są już pierwsze przykłady instytucji ? głównie bibliotek, ale także innych ośrodków, które wykorzystują takie rozwiązania i rozbudowują je. Przegląd ten opiera się na licznych źródłach elektronicznych (blogi, strony internetowe, artykuły). Wstępna grupa możliwości, stojących za kodami QR jest w artykule zarysowana, przy czym nie jest to zbiór skończony. Artykuł pokazuje bowiem szerszy zakres potencjalnych zastosowań, których rzeczywistą granicą jest tylko zasób kreatywności.

KLIKNIJ I PRZECZYTAJ: http://eprints.rclis.org/13910/1/jeszke_kod2d.pdf

 

Informacje w kodzie QR                                         Author: Gwyneth Anne Bronwynne Jones
Informacje w kodzie QR                               Autor: Gwyneth Anne Bronwynne Jones [CC-BY-SA-2.0]